מתי חוזה שכירות ארוך טווח בנכס נדל"ן יכול להוות בעיה