אם אני מביא מישהו שיחליף אותי - האם יכול לצאת מיידית מהקרן?