איזו השקעת נדלן בטוחה יותר: נכס בתפוסה מלאה או בתפוסה נמוכה?