המשקיע מקבל חלק מדמי הניהול מכל הברוטו (לעומת מהנטו בלבד)