איך אני יודע שיהיה מי שיחליף אותי כשארצה לצאת מהקרן