איזה חלק בהון שלך מתאים לקבלת בעלות ב Safe Capital