סקירה מפורטת על סטטוס רכישות וניצול ההון הפנוי, השפעת משבר הקורונה על התקדמות הרכישות וסטטוס גיוס הון