מה אם יקח הרבה זמן עד שאכנס לקבלת חלוקת התשואה השוטפת?