מדוע המתנה זמן רב יחסית לכניסה לחלוקות יכולה להיות דבר טוב